Motivering shortlist 2023

De Cultuurraad heeft in haar overweging voor beide shortlists gekeken naar actuele thema’s zoals duurzaamheid, verbinding en inclusie. Bepaalde specifieke criteria heeft de raad in acht genomen, te weten: artistiek-inhoudelijke kwaliteit en meerwaarde voor de stad. De raad heeft diep respect voor partijen die vanuit het niets iets moois weten te starten of voort te zetten. Ook partijen die verschillende doelgroepen met elkaar weten te verbinden en de plekken waar mensen graag samenkomen ontvangen waardering van de raad. Dit zien zij terug in de genomineerden die zij op de shortlist hebben geplaatst.

Nominaties Stimuleringsprijs:

Voor de nominaties van de Stimuleringsprijs is gekozen voor partijen die nog geen grote rol hebben in het Eindhovense cultuurveld, maar wel veelbelovend zijn en groeipotentie hebben. Ook is er bij elke nominatie sprake van verbinding met een actueel thema, waarbij er aandacht is voor verschillende onderwerpen die dikwijls onderbelicht blijven.

1. Eindhoven Ballroom Functions
Ballroom is in Nederland nog een relatief nieuwe en onderbelichte kunstvorm. De Cultuurraad is overtuigd van de potentie van the Ballroom Functions om Ballroom in Eindhoven op de kaart te zetten. Marginale groepen uit de lhbtiq+ gemeenschap wordt de mogelijkheid geboden zich door middel van dans artistiek te uiten en te werken aan zelfrespect. Tegelijkertijd werkt de Ballroom Scene ontregelend. Stereotype man- en vrouwbeelden worden impliciet ter discussie gesteld en zo stut de scene het gesprek over gender en seksualiteit dat breed in de samenleving wordt gevoerd.

2. Eindje0Filter
Eindje0filter is genomineerd omdat het de stem laat horen van zwarte vrouwen en vrouwen van kleur. De organisatie maakt maatschappelijke radioprogramma’s en organiseert evenementen. Ze nemen geen blad voor de mond en maken in hun eigen woorden ‘unapologetic radio’, vandaar nul filter. De Cultuurraad vindt dat deze groep meer aandacht verdient en is positief over de maatschappelijke sociale waarde van Eindje0filter in de stad.

3. Nicole Plender
De Cultuurraad nomineert Nicole Plender omdat ze in haar een veelbelovende jonge maker zien. Haar focus op duurzaamheid past in de tijdsgeest en geeft een diepere lading aan haar werk. Verder betrekt ze technologie en innovatie bij haar ontwerpen, wat naadloos aansluit op het techniek- en designkarakter van Eindhoven.

 4. Oortwolk
Oortwolk is een nieuwe speler in het Eindhovense theatergezelschap. Ondanks dat het gezelschap in coronatijd is opgericht, is het een duidelijk aanwezige aanbieder van jeugdtheater met een sterke eigen kijk op de leefwereld van kinderen. De Cultuurraad heeft Oortwolk gekozen omdat zij een heldere doelgroep heeft en aanmoedigt dat kinderen zo vroeg mogelijk met theater in aanraking komen.

 5. Salon Veneman
De walk-by gallery Salon Veneman is een initiatief dat tijdens de pandemie ontstond. Terwijl alles dicht was, kon er bij Salon Veneman nog door de ruiten naar kunst en design worden gekeken. De leden van de Cultuurraad zijn erg gecharmeerd van dit format. Salon Veneman biedt niet alleen een plek voor talentontwikkeling, maar door kunst op een laagdrempelige manier aan te bieden worden ook toevallige voorbijgangers betrokken bij cultuur in Eindhoven.

 

Nominaties Waarderingsprijs:

Naast artistieke kwaliteit en meerwaarde voor de stad heeft de Cultuurraad gekeken naar plekken of instellingen die veel te bieden hebben. Verzamelplaatsen waar mensen bij elkaar komen, waar veel gebeurt, waar cultuur verbindt en waar men de vrijheid ervaart om dingen uit te proberen.

1. Café Wilhelmina
Café Wilhelmina is, naast een gezellige kroeg, een onafhankelijk podium en ontmoetingsplek waar veel georganiseerd wordt. Het café is al jaren een begrip in Eindhoven in de blues en rockscene en de Cultuurraad is onder de indruk van de nieuwe garde die de rol van Café Wilhelmina voortzet. Wat de raad tevens opvalt is het bereik van de evenementen: op eenzelfde avond staat de nieuwe jongere generatie met oudgedienden te dansen. Verder biedt Café Wilhelmina een repetitieruimte aan koren en is een onmisbare ontmoetingsplek.

2. Freedom theatre
Het Freedom Theatre maakt onder leiding van regisseuse Kim Don voorstellingen met een maatschappelijke achtergrond. De stukken promoten een positievere manier van naar elkaar kijken en met elkaar omgaan. In het theater kunnen ook andere (amateur)theatermakers repeteren en voorstellingen opvoeren. Als een verbindend platform met een sterke maatschappelijke overtuiging heeft The Freedom Theatre volgens de Cultuurraad een sterke meerwaarde in de stad. De waardering blijkt verder uit het flinke aantal nominaties vanuit een enthousiaste achterban.

 3. Kelderman en Van Noort
Kelderman en Van Noort is een verzamelplek met een café/restaurant, studio’s en een expositieruimte. KEVN begon als een Kraakpand, verhuisde toen naar het NRE terrein en huist nu in een mooi nieuw pand in Woensel. De Cultuurraad vindt het bijzonder dat KEVN altijd dezelfde goede sfeer heeft kunnen behouden. De ruimte die er aan jonge makers wordt gegeven en de aandacht voor straatcultuur maakt KEVN een waardevolle toevoeging aan de culturele infrastructuur van de stad.

4. Poëzieclub Eindhoven
Poëzieclub Eindhoven bestaat al 25 jaar en is in die tijd een stabiele vaste waarde geweest voor poëzie in Eindhoven. De club organiseert veel kleinschalige evenementen. Digitaal heeft de club een groot bereik. Ze beheren een actieve facebookgroep waar dichters vanuit het hele land hun werk delen. De Cultuurraad ziet het belang van een groep die poëzie in Eindhoven promoot en ziet dat de club al jaren wordt gewaardeerd door leden en geïnteresseerden.

5. Stroomhuis
Het Stroomhuis, ook in 2022 genomineerd, is een muzieklocatie die tevens als broedplaats voor makers fungeert. Er komt muziek die elders geen plek krijgt. Het is een alternatieve, rauwe plek waar de sfeer altijd goed is. De Cultuurraad ziet het als een echte vrijplaats waar je nieuwe muziek kunt ontdekken en waar nieuwe bands ontstaan. Als een ontmoetingsplek voor mensen uit verschillende subculturen speelt het Stroomhuis een grote rol in de stad.