Ton van Gool

Genomineerde Waarderingsprijs

Ton van Gool zet zich al jaren in voor kunst en cultuur in Eindhoven. Zo stond Ton aan de wieg van verschillende kunst en culturele instellingen die Eindhoven rijk is. Hij was directeur en curator van MU en directeur en promotor van poppodium De Effenaar.

Tevens was hij één van de initiatiefnemers van STRP Biënnale en van Baltan Laboratories. Tijdens zijn dienstbetrekking bij de gemeente werkte hij onder meer als Projectleider Cultuur Strijp-S.

Momenteel werkt hij als eindredacteur voor VPRO Medialab in Eindhoven.